Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie
Strona główna

Witamy w MOPS Czchów

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Program WSPIERAJ SENIORA 2021

Utworzono dnia 28.01.2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Utworzono dnia 15.01.2021

INFORMACJA O POZYSKANANYM DOFINANSOWANIU

Utworzono dnia 15.01.2021

Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 33 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi: indywidualną diagnozą przeprowadzoną przez psychologa oraz doradcę zawodowego, pracą socjalną, usługą reintegracji zawodowej obejmującej szereg szkoleń i kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, aktywną integracja o charakterze społecznym, treningiem umiejętności i postaw życiowych, wsparciem finansowym w postaci zasiłku celowego i stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowym.

Rekrutacja do projektu odbywa się etapami:

01.01.2021-31.01.2021 – I nabór 15 osób

01.01.2022-31.01.2022 – II nabór 15 osób

01.12.2022-31.12.2022 – III nabór 3 osoby

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów w godzinach urzędowania od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30 oraz na stronie internetowej www.czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie 14 66 36 565 lub 573 958 569, mailowo lepszejutro@czchow.pl oraz podczas dyżuru koordynatora projektu/pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie pokój nr 1 w każdy wtorek w godz. 12:00-15:00 (miejsce dostosowane dla osób niepełnosprawnych). Dokumenty zgłoszeniowe można przekazać osobiście, elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.

Całkowita wartość projektu 518 538,50 zł. z której 84,83% tj .439 888,50 kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a pozostałe 15,17% o wartości tj. 78 650,00zł stanowi wkład własny Gminy Czchów.

 

Projekt “LEPSZE JUTRO” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Nabór osób chętnych do pomocy w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności

Utworzono dnia 08.01.2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do osób,...

czytaj dalej na temat: Nabór osób chętnych do pomocy w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności

UWAGA!

Utworzono dnia 30.12.2020

UWAGA! W dniu 31.12.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie czynny do godz. 14:00.

czytaj dalej na temat: UWAGA!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Utworzono dnia 22.12.2020

Życzenia świąteczne

Utworzono dnia 21.12.2020

W dniu 24.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie nieczynny

Utworzono dnia 21.12.2020

Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Utworzono dnia 21.12.2020

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy przypomina, iż dnia 30 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. po zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z  dnia 29 maja 2020 poz....

czytaj dalej na temat: Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

Utworzono dnia 18.12.2020

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy...

czytaj dalej na temat: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 176

W poprzednim miesiącu: 270

Wszystkich: 5440