Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

 

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 27/OPS/2021 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2021 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 63 644,00 zł (słownie:sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 00/100).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej (wydatki bieżące).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2021 r. , a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 szacuje się na kwotę 79 555,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny