Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Umowa o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Czchów w 2022 r. otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2022" z przeznaczeniem na wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi .


Całkowity koszt „Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  na rok 2022”  wynosi 150 mln zł.

Kwota dofinansowania dla Gminy Czchów wynosi52 938,00 zł.

Celem dofinansowania jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu. Program daje możliwość zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program ma zapewnić wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  Usługi asystenckie świadczone będą przez osoby posiadające  odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W Programie zostały określone również limity dotyczące godzin asystentury. Rodzaj i zakres godzinowy asystentury uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny