Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł dla osoby w rodzinie,

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Czchów przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

 

PODPROGRAM 2021 Plus

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2  kg na osobę, w tym:

 1. cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
 2. makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
 3. mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
 4. olej rzepakowy 2 (2 litry na osobę),
 5. powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
 6. szynka drobiowa 0,9 kg (3 szt. na osobę),

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak warsztaty kulinarne, które cieszyły się popularnością.

 

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie objął wsparciem żywnościowym 470 osób przekazując 18,85 tony żywności w formie paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie objął wsparciem żywnościowym 502 osób przekazując 26,93 tony żywności w formie paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2021

W ramach Podprogramu 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie objął wsparciem żywnościowym 432 osób przekazując 20,01 tony żywności w formie paczek.

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono warsztaty kulinarne , w których brało udział 7 uczestniczek.

Podsumowanie Podprogramu 2021 ( rok 2022r.)

W ramach Podprogramu 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie objął wsparciem żywnościowym 454 osoby przekazując 10 861,60 kg żywności w formie paczek.

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono warsztaty kulinarne, w których brało udział 10 uczestniczek.

Podsumowanie Podprogramu 2021 PLUS ( rok 2023r.)

W ramach Podprogramu 2021 PLUS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie objął wsparciem żywnościowym 360 osoby przekazując 4 320, 00 kg żywności w formie paczek.

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono warsztaty kulinarne, w których brało udział 13 uczestniczek.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny