Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie
Strona główna

Witamy w MOPS Czchów

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.

Utworzono dnia 23.05.2022

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj...

czytaj dalej na temat: Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.

PROJEKT "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Utworzono dnia 23.05.2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani...
czytaj dalej na temat: PROJEKT "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Powroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii

Utworzono dnia 16.05.2022
Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Wszystkich wracających z zagranicy zachęcamy do kontaktu z...
czytaj dalej na temat: Powroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii

Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 29.04.2022
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej  równowartości kwoty 130 000,00 zł. z dnia  29 kwietnia 2022 r.     Znak sprawy: MOPS/KR/070/OW/9/1/2022   PRZEDMIOT...
czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

Utworzono dnia 28.04.2022

W miesiącu lutym każdy uczestnik projektu odbył spotkanie z doradcą zawodowym oraz psychologiem celem opracowania dla niego Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Z końcem lutego udało się pozyskać kompleksowo opracowane plany działania dla każdego z uczestników w związku z czym...

czytaj dalej na temat: Treningi umiejętności społecznych w projekcie „Lepsze jutro”

Pomoc Ukrainie

Utworzono dnia 19.04.2022

Na terenie Gminy Czchów funkcjonuje Gminny Magazyn Pomocy, do którego można dostarczać produkty i środki zebrane podczas zbiórek, jak również przekazywać indywidualnie. Punkt znajduje się w pomieszczeniach spółki EUROGIEŁDA w Jurkowie 304 (tel. 14 6636246) i  działa w godzinach 7:00 – 15:00.  Dysponentem zasobów magazynowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, do którego należy zgłosić chęć przekazania darów, jak i zapotrzebowanie na określone produkty i środki. Tel. kontaktowy 146 636 565 lub 146 843 010.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej wraz z instytucjami działającymi na terenie Gminy Czchów, niesie pomoc naszym sąsiadom, ofiarom wojny w Ukrainie. Na wsparcie uchodźców z Ukrainy, również tych przebywających już na terenie naszej gminy, utworzono rachunek bankowy o numerze: 14 85890006 0040 0410 9768 0012, na który bezpośrednio można wpłacać darowizny.

Od 10 marca 2022 roku Stowarzyszenie uruchomiło także zbiórkę publiczną pod nr 2022/1015/OR.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Opieka wytchnieniowa"”

Utworzono dnia 15.04.2022

Czchów, 15.04.2022 r.                                           Nasz znak:...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą „Opieka wytchnieniowa"”

Życzenia świąteczne

Utworzono dnia 14.04.2022

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie” oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w/w zadania.

Utworzono dnia 11.03.2022

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 28.02.2022

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

 • Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
 • Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
 • Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
 • Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
 • Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
 • Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
 • Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
 • Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/

czytaj dalej na temat: Komunikat dla obywateli Ukrainy

Informacja o bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Utworzono dnia 11.02.2022

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Utworzono dnia 01.02.2022

Rozeznanie potrzeby seniorów w zakresie realizacji Programu  "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu...

czytaj dalej na temat: Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 05.01.2022

Dodatek osłonowy stanowi element tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeżeli dochód przekroczy wskazane progi istnieje możliwość zastosowania tzw. mechanizmu zł za zł.

WAŻNE - Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Termin

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 października 2022 roku.

Wszyscy którzy złożą wnioski o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana  w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2021 Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W Gminie Czchów realizacją dodatków osłonowych zajmuje się Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Czchowie– ul. Szkolna 1 , 32-860 Czchów

Wszelkich informacji na temat programu udzielają pracownicy pod numerami telefonów :

 014 66 36 565 lub 014 68 43 010 wew. 22

lub osobiście pod adresem ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Utworzono dnia 31.01.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne przeszkody oraz problemy uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Kto może zostać rodziną wspierającą?

 • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Czchowa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, nr kontaktowy (14) 66 36 565

Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 29

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 177

W poprzednim miesiącu: 270

Wszystkich: 5441