Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Sprawienie pogrzebu

Informacje ogólne

Usługa na rzecz osób, które nie nabyły prawa do zasiłku pogrzebowego lub nie posiadają najbliższej rodziny, która zorganizowałaby pochówek.

Procedura załatwienia sprawy jest zróżnicowana, brak jest standardu postępowania, ponieważ w każdej sprawie podejmowane są inne działania uzależnione od okoliczności i miejsca śmierci podopiecznego. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

O pomoc w formie usługi pogrzebowej można starać się w rejonie opiekuńczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Tryb udzielania pomocy składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie pisemne wniosku o udzielenie pomocy w formie pogrzebu w rejonie opiekuńczym, właściwym według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

2)      Zlecenie na usługę pogrzebową do zakładu pogrzebowego.

3)      W sytuacji, kiedy osoba nie korzystała z pomocy społecznej i brak jest osób uprawnionych do sprawienia pochówku, wszelkie formalności załatwia pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wymagane dokumenty

1. Pozwolenie na pochowanie zwłok (w przypadku, gdy sprawę prowadzi Prokuratura).

2. Karta zgonu (karta sekcyjna, jeśli jest).

3. Akt zgonu. 4. Zlecenie na usługę pogrzebową sporządzone przez MOPS do zakładu pogrzebowego.

 

Podstawa prawna: Art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późniejszymi zmianami).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny