Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie
Strona główna

Witamy w MOPS Czchów

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Projekt Łap Skilla

Utworzono dnia 22.05.2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza wszystkich młodych pracujących Małopolan do udziału w unijnym projekcie Łap skilla! - każdy, kto ma ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami a dotąd nie uczestniczył w tym projekcie - to...

czytaj dalej na temat: Projekt Łap Skilla

Zaproszenie na webinaria dla seniorów

Utworzono dnia 16.05.2023

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie na webinaria dla seniorów

Życzenia wielkanocne

Utworzono dnia 07.04.2023

#Rozmawiaj #Reaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji

Utworzono dnia 15.03.2023

Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.       Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc....

czytaj dalej na temat: #Rozmawiaj #Reaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji

Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Utworzono dnia 08.03.2023

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Ośrodka! Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy – TOIKiWOP, jest jedyną w Tarnowie i jedną z trzech w województwie małopolskim placówką świadczącą specjalistyczną pomoc dla...

czytaj dalej na temat: Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Utworzono dnia 20.02.2023

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 20 do 26 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten...

czytaj dalej na temat: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Utworzono dnia 19.10.2022

Program „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej jest JEDYNYM w powiecie brzeskim ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym....

czytaj dalej na temat: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

Utworzono dnia 07.12.2022
Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą między innymi ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu...
czytaj dalej na temat: Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Utworzono dnia 09.03.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne przeszkody oraz problemy uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Kto może zostać rodziną wspierającą?

  • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  • Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Czchowa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, nr kontaktowy (14) 66 36 565

Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Osiągnij sukces na rynku pracy i przystąp do kompleksowej rehabilitacji!

Utworzono dnia 03.10.2022

Uczestnicy projektu kompleksowej rehabilitacji znajdują pracę mimo epidemii koronawirusa i zamknięciu wielu branż. Dzięki wsparciu, jakie otrzymują w ośrodkach zdobywają poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje, które gwarantują im zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Aż...

czytaj dalej na temat: Osiągnij sukces na rynku pracy i przystąp do kompleksowej rehabilitacji!

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 256

W poprzednim miesiącu: 485

Wszystkich: 12801