Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie
Strona główna

Witamy w MOPS Czchów

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Komunikat

Utworzono dnia 17.12.2021

Koniec i początek

Utworzono dnia 09.12.2021

Koniec i początek w projekcie Lepsze Jutro

    Wraz z końcem roku kalendarzowego działania zaplanowane na ten rok w projekcie również dobiegają końca. Pomimo trwającej pandemii udało się nam z sukcesem ukończyć wszystkie kursy zawodowe, udzielić uczestnikom wsparcia społecznego oraz profesjonalnej pracy socjalnej. Końcowi dobiegł również termin na jaki została zawarta umowa na realizację zadania publicznego podpisana z Fundacją Stałego Rozwoju z siedzibą w Nowym Sączu na świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Ostatni uczestniczy zakończyli kursy: języka angielskiego, stylizacji paznokci, prawa jazdy oraz magazyniera z obsługa wózka widłowego. W wymiarze społecznym uczestnicy projektu uczestniczyli w treningach umiejętności i kompetencji społecznych w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej prowadzonej przez wykwalifikowanego trenera. Zadbaliśmy też o aspekt zdrowotny uczestników poprzez warsztaty dietetyczne poprowadzone przez dyplomowanego dietetyka. Podczas całego uczestnictwa w projekcie każdy z uczestników objęty był pracą socjalną świadczoną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W obszarze zawodowym wszyscy uczestnicy u których zdiagnozowano potrzebę rozwoju zawodowego ukończyli kursy z wynikiem pozytywnym, czego po raz kolejny bardzo serdecznie gratuluję. Warto przypomnieć kierunki rozwoju zawodowego uczestników, gdyż wachlarz jaki skomponowali swoimi potrzebami był naprawdę imponujący: język angielski z certyfikatem, magazynier z obsługą wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, stylista paznokci metodą żelową, podolog, makijaż permanentny, kurs administracyjno-biurowy, opiekun osób starszych, wykwalifikowana pomoc kuchenna, obsługa kasy fiskalnej. Organizacja kursów została powierzona Fundacji Stałego Rozwoju zgodnie z przywołaną wyżej umową. Rozwój zawodowy uczestników projektu nie zakończył się jednak tylko na ukończeniu kursu. Dla jednej z uczestniczek w ramach działań projektu został zorganizowany i sfinansowany trzy miesięczny staż zawodowy oraz gwarancję zatrudnienia po jego zakończeniu. Ponadto, aż pięć osób, które zgłaszając się do projektu były osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi są obecnie osobami pracującymi. Do tych osób kieruję szczególne słowa uznania za podjęcie znaczących dla nich decyzji zawodowych. Niejednokrotnie droga powrotna czy początkująca na rynku pracy bywa trudna i wymaga wszelakiego rodzaju wsparcia, determinacji, motywacji i przede wszystkim chęci. Mam nadzieje, że działania podejmowane w projekcie w tym zakresie przyczyniły się do tych zmian oraz przyniosą kolejne zadowalające efekty w przyszłości. Tak wysoki wynik pozytywnej ewaluacji u uczestników projektu dowodzi zasadności oraz potrzebie działań aktywizujących wśród społeczności lokalnej i mam nadzieję zachęci kolejne osoby do wzięcia udziału w następnej rekrutacji, która odbędzie się w styczniu 2022r.

    Podsumowując pierwszy rok trwania projektu chcę złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim Panu Burmistrzowi Czchowa Markowi Chudobie za możliwość realizacji projektu na terenie naszej Gminy, Sekretarzowi za cichy patronat, pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego z których pomocy niejednokrotnie korzystałam oraz dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działania projektu za ich pracę oraz zaangażowanie: Kierownikowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, Pani Prezes i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czchowie.

    Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Po-mocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, tel.14 66 36 565, e-mail lepszejutro@czchow.pl. oraz na dyżur pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr. 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 12-15. Kolejna rekrutacja uczestników do projektu rusza już w styczniu 2022r.

Koordynator projektu

Lidia Urbańska

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Utworzono dnia 25.10.2021
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt...
czytaj dalej na temat: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

„Czas na zmiany” szansą dla osób bez pracy

Utworzono dnia 22.10.2021
Fundacja MultiRegion realizuje projekt: „Czas na zmiany!” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące...
czytaj dalej na temat: „Czas na zmiany” szansą dla osób bez pracy

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 14.10.2021

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów realizowanych przez PFRON,
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • obowiązujących systemów orzecznictwa,
  • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
  • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
  • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
  • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno-doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl oraz w mediach społecznościowych. CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 12 312 14 33.

 

 

 

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Utworzono dnia 13.10.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza...

czytaj dalej na temat: Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 r.

Utworzono dnia 13.10.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w...

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 r.

AKCJA ZIMA 2021/2022

Utworzono dnia 13.10.2021

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie zwraca się do mieszkańców Gminy Czchów z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na wychłodzenie organizmu.

Apeluje, aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków okresu jesienno-zimowego.

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

TELEFONY KONTAKTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie - 14 66 36 565

Komisariat Policji w Czchowie- 14 66 36 007 lub 997

Pogotowie - 999 Bezpłatny telefon alarmowy - 112

Informujemy także, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl w zakładce „sprawy społeczne”

                                                                                                                              p.o. Kierownika MOPS Czchów

                                                                                                                                     Marzena Potoczek

Informacja o bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Utworzono dnia 09.02.2021

Od aktywności do zatrudnienia

Utworzono dnia 03.02.2021

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne. Wsparcie oferowane w projekcie: staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy, szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego, zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu, dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie http://www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748. Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808 Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

czytaj dalej na temat: Od aktywności do zatrudnienia

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 29

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 177

W poprzednim miesiącu: 270

Wszystkich: 5441