Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 26/OPS/20 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2020 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 54 109,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery sto dziewięć złotych 00/100).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej (wydatki bieżące).

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2020 r. , a zakończenie rzeczowe realizacji na 31 grudnia 2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2020 szacowany był na kwotę 67 636,25 zł.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny