Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Dotacja celowa – wsparcie i finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 208/OPS/2024 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2024 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące okreslone w art. 124 ust. ustawy o finansach oublicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majatkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89 739,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych ) w tym kwotę:

  • 66 023,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy zlote) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
  • 23 716,00 zł (słownie:dwadzieścia trzy siedemset szesnaście złotych) na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 szacuje się na kwotę 89 739,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 739 złotych 00/100 groszy).

Data podpisania umowy: 19 luty 2024 r.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Opracowanie: Marzena Potoczek 19.02.2024 r.

Wprowadzenie: Marzena Potoczek  19.02.2024 r.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny