Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Utworzono dnia 21.12.2020

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy przypomina, iż dnia 30 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. po zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z  dnia 29 maja 2020 poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące m.in. prawa policjanta, wobec osób cywilnych, do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

W związku z nowymi uregulowaniami prawnymi, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy:

1. osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z  powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2. członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Należy jednak pamiętać, że osoba pełnoletnia, która pozostała w mieszkaniu, o którym mowa wyżej przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.


 

Sądem właściwym jest:

Sąd Rejonowy w Brzesku

Wydział I Cywilny
ul. Tadeusza Kościuszki 20
32-800 Brzesko


 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek do Sądu

Utworzono dnia 21.12.2020, 09:22

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 175

W poprzednim miesiącu: 250

Wszystkich: 1076