Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 r.

Utworzono dnia 03.11.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 r. realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Czchów. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Program jest kierowny do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

W 2024 roku program będzie realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego m.in. w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia ktrótkoterminowego,
  • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniającym kryteria dostępności.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 240 godzin w roku kalendarzowym.

2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, m.in. w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,
 • w ośrodku wsparcia,
 • w rodzinnym domu pomocy
 • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia ktrótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniającym kryteria dostępności.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi nie więcej niż 14 dób.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Czchów do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 09.11.2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1,  32-860 Czchów, tel. 14 66 36 565 wew. 25

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 256

W poprzednim miesiącu: 485

Wszystkich: 12801